Polisa privatnosti

Opšte odredbe
Vlasnik website-a skenderovic.biz  je kompanija Skenderovic Consultants, sa sedištem u Subotici, Srbija. Skenderovic Consultants poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Ova Polisa privatnosti predstavlja način kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Na website-u skenderovic.biz prikupljamo mali broj Vaših podataka uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će Vaši podaci u što kraćem periodu biti izbrisani sa sistema. Vaši podaci će biti dostupni samo zaposlenima u Skenderovic Consultants-u, koji su zakonski obavezni da poštuju tajnost ličnih podataka. Skenderovic Consultants prikuplja sledeće podatke od posetilaca sajta, koje oni slobodno dostavljaju preko online kontakt formi: ime i prezime, email adresu, ostale kontakt podatke i sve ostale informacije vezane za pružanje naših usluga i druge informacije vezane za poslovnu saradnju. Skenderovic Consultants prikuplja i podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu,  podatke o browser-u i podatke vezane za domen, jer sajt koristi Google Analytics.

Prikupljanje podataka
Ukoliko koristite website skenderovic.biz prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Polisom privatnosti. Skenderovic Consultants će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste Vi kao naš korisnik dali saglasnost.

Ažuriranje Vaših podataka
Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, odnosno njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, kontaktirajte nas na email adresu: office@skenderovic.biz.

Korišćenje podataka
Skenderovic Consultants će koristiti podatke u cilju održavanja kontakta sa članovima i  u cilju obaveštavanja o našim aktivnostima posredstvom Newsletter sistema. U svakom trenutku, Vi kao član ili posetilac sajta uvek imate mogućnost da se odjavite sa mailing liste, ukoliko više ne želite da primate poruke od nas.

Newsletter sistem
Prilikom prijavljivanja na Newsletter sistem potrebno je da unesete Vašu email adresu, ime i prezime i druge opšte kontakt podatke i informacije, od kojih su neki opcioni. Skenderovic Consultants čuva sve Vaše podatke i neće ih ustupati ili prodavati trećim stranama. U svakom trenutku možete da otkažete pretplatu na newsletter i nakon toga više nećete primati poruke od nas.

Premijum Viber kanal
Prilikom prijavljivanja na Premijum Viber kanal potrebno je da unesete Vašu email adresu, ime i prezime i druge opšte kontakt podatke i informacije, od kojih su neki opcioni. Skenderovic Consultants čuva sve Vaše podatke i neće ih ustupati ili prodavati trećim stranama. U svakom trenutku možete da otkažete pretplatu na premijum Viber kanal i nakon toga više nećete primati poruke od nas.

Knjiga „180 stepeni“
Prilikom kupovine E-knjige „180 stepeni“ potrebno je da unesete Vašu email adresu, ime i prezime i druge opšte kontakt podatke i informacije, od kojih su neki opcioni. Skenderovic Consultants čuva sve Vaše podatke i neće ih ustupati ili prodavati trećim stranama.

Otkrivanje podataka
U slučaju eventualne obaveze da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, a na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti, odnosno zabranu o obaveštavanju korisnika. Skenderovic Consultants se obavezuje da Vaše podatke prikupljene kroz Internet forme i kroz email komunikaciju neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Skenderovic Consultants može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj poseta website-a skenderovic.biz), ali pri tome neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Cookies
Website skenderovic.biz koristi ‘cookies-e’ za ograničene svrhe. ‘Cookies’ je deo podataka koji naš website može da Vam pošalje Vašem Internet browser -u. Ukoliko ste zabrinuti za Vašu sigurnost po pitanju ‘Cookies’ tehnologije, uvek možete Vaš Internet browser podesiti da Vas obaveštava po prijemo ‘Cookies-a’ ili da ih u potpunosti odbijete. Google analytics šalje svoje ‘Cookies-e’, na osnovu koje Skenderovic Consultants prati posećenost website-a skenderovic.biz.

Linkovi ka drugim sajtovima
Website skenderovic.biz sadrži linkove preka drugim website-ovima. Svaki od navedenih website-ova ima svoju Polisu privatnosti i Uslove korišćenja. Skenderovic Consultants ni na jedan način nije odgovoran za sadržaj na navedenim stranicama.

Društvene mreže
Skenderovic Consultants koristi društvene mreže, pri čemu su svi odnosi vezani za iste određeni Polisama privatnosti, za svaku društvenu mrežu posebno.

Bezbednost podataka
Skenderovic Consultants čini sve što je u njegovoj mogućnosti da podatke koje obrađuje i koristi čuva u bezbednim uslovima, koji su uskladišteni na računarskim sistemima, zaštićeni su šiframa, a pristup imaju samo zaposleni u Skenderovic Consultants.

Promena Polise privatnosti
Skenderovic Consultants zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Polisu privatnosti, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u skenderovic.biz. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ovu Polisu privatnosti, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website skenderovic.biz nakon postavke novije verzije Polise privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ovu Polisu privatnosti, kontaktirajte nas na email adresu: office@skenderovic.biz.