Uslovi korišćenja

Saglasnost sa uslovima korišćenja
Svi posetioci website-a skenderovic.biz su u obavezi da pažljivo pročitaju Uslove korišćenja ovog website-a i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima ne treba nastaviti sa daljim korišćenjem sajta. U suprotnom, smatra se da su prihvatili i da su saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja.

Potpuno odricanje od odgovornosti
Ulaskom na website skenderovic.biz, posetioci i korisnici usluga Skenderovic Consultants-a prihvataju upotrebu sajta i svih naših servisa i usluga isključivo na sopstvenu odgovornost, što podrazumeva da niko od strana uključenih u kreiranje, izradu i upotrebu ovog website-a ne snosi ni najmanju odgovornost. Skenderovic Consultants nije odgovoran, bez ograničenja, za bilo kakvu direktnu, slučajnu, naknadnu ili indirektnu štetu, ili troškove bilo koje vrste (uključujući pravne troškove, stručne takse ili druge troškove), koji mogu nastati direktno ili indirektno od pristupa, korišćenja ili istraživanja website-a, korišćenjem bilo koje naše usluge ili servisa, ili prilikom preuzimanje bilo kakvog materijala, teksta, podataka, slika, video i audio fajlova sa website-a, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, telefonskim linijama, računarskom hardware-u, software-u, programskom kvaru ili bilo koje druge greške, propusta ili kašnjenja u prenosu od strane računara ili mrežne konekcije. Skenderovic Consultants, bez garancije i bez odgovornosti, na najbolji mogući način preduzima sve mere kako bi se osiguralo da informacije i ukupan sadržaj website-a skenderovic.biz bude maksimalno tačan, jasan, pravovremen, potpun i dostupan. Ni u kom slučaju, ne postojii odgovornost Skenderovic Consultants-a za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana posetiocima i korisnicima usluga prilikom korišćenja website-a skenderovic.biz, naših servisa ili usluga.

Vlasništvo sadržaja
Svi tekstovi na website-u skenderovic.biz su u vlasništvu Skenderovic Consultants-a i predstavljaju autorsko delo. Logo Skenderovic Consultants-a je takođe autorsko delo i u vlasništvu je Skenderovic Consultants-a. Slike na website-u skenderovic.biz su kreirane i obrađene prema potrebama Skenderovic Consultants-a uz pomoć text-to-image modela DALL•E, koji je razvio OpenAI. Drugi logotipi na website-u skenderovic.biz su u vlasništvu ovlašćenih nosioca prava. Sadržaj na website-u  skenderovic.biz u celini ili u delovima ne sme se kopirati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole Skenderovic Consultants-a niti može biti na bilo koji drugi način ili bilo kojim drugim sredstvom distribuiran ili umnožavan bez odobrenja Skenderovic Consultants-a. Skenderovic Consultants će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Knjiga „180 stepeni“
„180 stepeni“, Copyright © 2018, by Nebojša Skenderović. All rights reserved. E-knjiga „180 stepeni“ u celini ili u delovima ne sme se umnožavati, preštampavati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole autora niti može biti na bilo koji drugi način ili bilo kojim drugim sredstvom distribuirana ili umnožavana bez odobrenja autora. Sva prava za objavljivanje ove knjige zadržava autor po odredbama Zakona o autorskim pravima.

Promena Uslova korišćenja
Skenderovic Consultants zadržava pravo da bilo kada izmeni ove Uslove korišćenja, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u skenderovic.biz. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ove Uslove korišćenja, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website skenderovic.biz, naše servise i usluge nakon postavke novije verzije Uslova korišćenja, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove korišćenja, kontaktirajte nas na email adresu: office@skenderovic.biz.