Cenovnik usluga

💶
Cenovnik

Low-Risk

Bez godišnjih ugovora i dugoročnih obaveza. Usluge biznis dizajna se plaćaju na mesečnom nivou. To znači da kontinuitet u saradnji možemo ostvariti samo sa neprekidnim pružanjem dobrih rezultata.

Inovacije

Kreativno implementiramo inovacije u sve segmente upravljanja biznisom. Koristimo nekonvekcionalan i progresivan pristup u poslovanju kao sredstvo za stvaranje značajne konkurentske prednosti.

Agilnost

Primenjujemo Scrum kao okvir za agilnu timsku saradnju na projektima, gde sve radimo u kratkim sedmičnim sprintovima, radi brze isporuke kvalitetnih rezultata i adekvatnog prilagođavanja promenama.