AI tehnologija • IAD prompt inženjering™

🤖
Kako iskoristiti potencijal generativne veštačke inteligencije?

U današnje vreme, kada se digitalna transformacija odvija brže nego ikada pre, AI postaje vitalan instrument za uspeh bilo kojeg posla. Veštačka inteligencija unapređuje operativnu efikasnost, poboljšava korisničko iskustvo i pruža konkurentsku prednost na tržištu.

Naš pristup AI tehnologijama nije samo tehnički. Mi smo usredsređeni na dizajniranje i implementaciju AI rešenja koja su prilagođena tvom biznisu, stvarajući dodatne vrednosti i inovacije.

Ovde se ne radi samo o AI tehnologiji, već je slika mnogo šira – radi se o biznis dizajnu, koji određuje načine kako da koristimo tehnologiju prilikom transformacije tvog poslovanja.

💎
Stvaramo bolju budućnost za biznis

AI tehnologija i prompt inženjering su tu da ti omoguće da ideš u korak sa vremenom, pa čak i da budeš ispred konkurencije.

Konkurencija na tržištu je oštrija nego ikad. Da održiš relevantnost, ne samo da moraš pratiti promene, već ih moraš i predvideti. U tome leži moć AI tehnologije – od optimizacije procesa, preko unapređenja korisničkog iskustva, do kreiranja potpuno novih proizvoda i usluga, AI je postao neizostavani deo modernog biznisa.

Naša misija je da ti pružimo najbolju AI tehnologiju koja je danas dostupna. Kao lideri u ovoj oblasti, razvili smo biznis dizajn metodologiju koja koristi moć veštačke inteligencije da bi ti pomogla da unaprediš svoje poslovanje. Bilo da je to kroz automatizaciju, poboljšanje efikasnosti, ili kao pomoć u donošenju kompleksnih odluka, mi smo tu da ti pomognemo sa našim inovativnim IAD promt inženjering™-om.

Mi smo tvoji partneri u kreiranju bolje budućnosti za tvoju organizaciju.


Ključ za efikasnu upotrebu AI tehnologije

Ključ za efikasnu upotrebu AI tehnologije je formulacija problema –  to je sposobnost da se problemi identifikuju, analiziraju i razgraniče (IAD – Identify, Analyze, and Delineate).

Formulisanje problema i prompt inženjering se razlikuju u svom fokusu, osnovnim zadacima i inherentnim sposobnostima.

Prompt inženjering se fokusira na kreiranje optimalnog tekstualnog unosa biranjem odgovarajućih reči, fraza, struktura rečenica i interpunkcije. Nasuprot tome, formulisanje problema naglašava definisanje problema određivanjem njegovog fokusa, obima i granica.

Prompt inženjering zahteva čvrsto razumevanje određenog AI alata i lingvističke veštine, dok formulisanje problema zahteva sveobuhvatno razumevanje domena problema i sposobnost da se sažmu stvarni problemi, a to je u stvari praktična primena biznis dizajna.

Bez dobro formulisanog problema, čak i najsofisticiraniji promptovi će biti nedovoljni. Međutim, kada je problem jasno definisan, lingvističke nijanse prompta postaju esencijalne za rešenje i tu na scenu stupaju naši IAD AI promptovi™, koji su kreirani za tvoje specifične poslovne potrebe.

🔑
Ključne komponente IAD prompta™

Naš IAD AI promt inženjering™ se bazira na četiri ključne komponente efikasne formulacije problema: dijagnostikovanje problema, dekompozicija problema, preoblikovanje problema i ograničavanje problema.

Dijagnostikovanje problema (Problem Diagnosis) je identifikovanje osnovnog problema koji AI treba da reši. To se odnosi na identifikovanje glavnog cilja koji generativna veštačka inteligencija treba da postigne.

Dekompozicija problema (Problem Decomposition) podrazumeva razlaganje složenih problema na manje, upravljive podprobleme.

Preoblikovanje problema (Problem Reframing) podrazumeva promenu perspektive iz koje se problem posmatra, omogućavajući alternativne interpretacije.

Ograničavanje problema (Problem Constraint Design) se fokusira na određivanje granica problema definišući ulazne, procesne i izlazne restrikcije pretrage rešenja.

Glavni zadatak biznis dizajna je da suštinski razume okvire jedne organizacije, da bi nakon toga mogli da ovladamo efikasnom formulacijom problema – to je ključ za navigaciju kroz neizvesnu budućnost uz sofisticirane AI sisteme.

🍎Reference

Nakon popunjavanja upitnika i nakon konsultacija, kada već stvorimo dobru hemiju i okvire za dobru poslovnu saradnju, omogućićemo ti da uživo popričaš sa nekim od naših velikih klijenata, a to su uspešna i zvučna imena srpske privrede: da ti kažu kako i koliko smo im pomogli u poslovanju; da ti prenesu iskustva poslovne saradnje; da ti prenesu kako smo se svi nosili sa izazovima; da ti ispričaju u kojoj meri su zadovoljni saradnjom sa nama; da im postaviš direktna pitanja koja su važna za tvoj biznis; i ukratko – da ih pitaš sve što želiš.

🗿 💡 📊 👌 🍰

1° Biznis dizajn

Biznis dizajn objedinjuje kreativan pristup u rešavanju izazova, koji je svojstven dizajnu, kao i metodologiju, koja je karakteristična za klasično poslovanje.

2° SKY prodaja™

SKY prodajni trening™ definiše sve prodajne procedure i stvara efikasnu i produktivnu prodajnu silu, koja treba da predstavlja ekonomski centar svakog biznisa.

3° Web-Wow™

Web-Wow™ prodajni koncept od sajta pravi vrhunskog prodavca, koji posetioce uverava na logičkom i emocionalnom nivou prilikom kupovine proizvoda ili usluga.
+
0
GODINA U BIZNISU
+
0
KLIJENATA
+
0
h
BIZNIS DIZAJNA
+
0
ČLANOVA TIMA
Poliklinika Badawi Mokrogorska Biznis Link hiCAD Organic Control System CIRA DENIS gastro TEMPLE Vasilić izgradnja