PC Base | Računarski inženjering

PC Base logo

O nama

PC Base je kompanija osnovana 1998. godine na području Rebulike Srpske, BiH, uz prisustvo i na teritoriji Republike Srbije.

Osnivač, direktor, projektant informacionih sistema i programer Dušan Skenderović iskustvo je stekao u subotičkom Zavodu za informatiku i AOP, gde je stekao znanje i kvalifikacije za projektovanje aplikacija, razvoj, development, administraciju i održavanje ORACLE sistema baza podataka, na radnom mestu rukovodioca sektora za programiranje i razvoj aplikacija.

PC Base radi u kontinuitetu više od 27 godina na poslovima projektovanja, razvoja i održavanja poslovnih aplikacija, te projektovanja i realizacije lokalnih računarskih mreža.

0
+
Godina na tržištu
0
+
Zadovoljnih klijenata
0
+
Razvijenih aplikacija

Aktivnosti

Oblast koju poslovno pokriva PC Base su sa jedne strane mala i srednja preduzeća raznih profila, a sa druge strane institucije lokalne samouprave i opštinske uprave i manji budžetski korisnici, javna preduzeća i ustanove, a posebno sektor javnog i privatnog zdravstva, u kom pokriva značajan segment rada nekolicine javnih zdravstvenih ustanova u delu finansijskog poslovanja prema Fondu zdravstva, kao i određeni broj specijalističkih ordinacija i poliklinika u privatnom sektoru.

PC Base ima više od 370 aktivnih komintenata koje pokriva širokim spektrom standardnih poslovno-knjigovodstvenih aplikacija, kao i aplikacijama po posebnim zahtevima. Tu su finansijsko, robno, materijalno knjigovodstvo u integrisanoj ili diskretnoj formi za trgovačka VP i MP, te proizvodna preduzeća, zatim obračun plate sa kadrovskom evidencijom, amortizacija osnovnih sredstava od standardnih aplikacija.

Posebno su razvijeni informacioni sistemi po posebnim zahtevima za kompletno vođenje poslovanja komunalnog preduzeća i javnog preduzeća vodovod i kanalizacija u svim segmentima, od poslovanja sa građanstvom, do računovodstvenih i upravljačkih.

Razvijena je i aplikacija za poslovanje pograničnih špedicija koja u ovom trenutku pokriva u 15-tak preduzeća u širem regionu.

Treba napomenuti i veći projekat Human Resources Informatiom System za BiH ispostavu međunarodne firme Trendwalker sa sedištem u Austriji, a koja ima registrovana svoja preduzeća za posredovanje u zapošljavanju i kadrovsku politiku u svim evropskim zemljama, osim Skandinavije.

Tehnička pozadina

U tehničkom domenu, PC Base je kroz sve ove godine pratila promene i napredak sistema baza podataka i koncepcija aplikativnog razvoja, tako da je prošla kroz sve faze ORACLE sistema za upravljanje relacionim bazama podataka, od UNIX/DOS/NOVELL sistema u tekstualnom FRM i RPT/RPF formatu, preko više verzija sistema pod MS Windows OS arhitekturom sa Forms&Reports/Developer 2000 aplikativnim okruženjima, do trenutno globalno najnaprednijeg i najkompleksnijeg okruženja ORACLE APPLICATION EXPRESS.

Aplikacije su projektovane i realizovane isključivo pod ORACLE sistemom relacionih baza podataka, koje su tokom godina unapređivane od Verzija 5 i 6 u tekstualnom okruženju preko Verzja 7.3, 8, 9 i 10gXE u grafičkom okruženju MS Windows arhitekture, pa do aktuelne cloud arhitekture dislocirane baze podataka sa web pristupom u verziji 18cXE u LINUX serverskoj izvedbi i klijentskom pristupu nezavisnom od platforme i operacionog sistema, sve od Windowsa, preko mobilnih uređaja i Androida pa do IpTV i smart TV uređaja.

Poslovni podaci

  • Pun poslovni naziv: PC BASE, Dušan Skenderović s.p.
  • Adresa: Kralja Aleksandra Karađorđevića bb, 76230 Šamac, BiH
  • Email: office@pcbase.biz