Sadržaj

Kreiranje tekstualnog sadržaja - Copywriting

Posebna copywriting usluga je formiranje DETALJNIH VODIČA – vodič sadrži od 6000 do 17000 reči i cena izrade je od 1000.00 € do 1500.00 €. Svaki naš vodič sadrži i namenske grafike i fotografije. Ovi vodiči se često ne koriste samo na web-u, nego i kao štampani materijal.