Društvene mreže

Vođenje poslovnih naloga na društvenim mrežama

U OTVARANJE NALOGA je uračunato dizajniranje cover-a, kao i kompletan unos poslovnih informacija i formiranje poslovnog profila.

Usluga VOĐENJA NALOGA se FAKTURIŠE NA MESEČNOM NIVOU i PLAĆANJE JE UNAPRED za naredni mesec. Klijent je u obavezi da dostavi potreban materijal (slike i tekstove), koji se zatim koriguje da zadovolji potrebne standarde. U slučaju da klijent nema sopstvenu produkciju sadržaja, tada istu preuzimamo mi prema važećem cenovniku. VOĐENJE NALOGA obuhvata isključivo postavljanje i upravljanje sadržajem i ne uključuje interakciju sa posetiocima na društvenim mrežama – to je obuhvaćeno kroz uslugu SOCIAL WATCH.

CENA VOĐENJA NALOGA na društvenim mrežama na mesečnom nivou zavisi od dinamike objavljivanja, kao i od toga da li klijent ili mi kreiramo sadržaj, odnosno da li je potrebno u većoj ili manjoj meri korigovati dostavljeni sadržaj od strane klijenta.


Social watch

Usluga SOCIAL WATCH se FAKTURIŠE NA MESEČNOM NIVOU i PLAĆANJE JE UNAPRED za naredni mesec. Usluga je vezana za VOĐENJE NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA.

Usluga SOCIAL WATCH se izvodi samo radnim danima, ne računajući vikende, državne i verske praznike.