Vođenje naloga na društvenim mrežama

Marketing na društvenim mrežama


Na mesečnu cenu vođenja naloga na društvenim mrežama utiču sledeće stavke: broj naloga na društvenim mrežama koji se vodi, dogovorena dinamika aktivnosti, kreiranje novog sadržaja (fotografije, grafika, tekstovi, blog, video materijal…) i ostali faktori specifični za svakog klijenta.