Tag - preduzetnik

Medijski web portal: NVO ili preduzetnik?

Medijski web portal U savremenom dobu digitalne komunikacije, kada vest više nije vest, jer za jedan sat svaku novu informaciju možete pročitati na različitim sajtovima, portalima i društvenim mrežama, novinari postaju preduzetnici i registruju internet portale kao medij sa temama koje ih zanimaju. Zakon o javnom informisanju i medijima jasno definiše da se pod medijem smatraju: dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio-program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, internet stranice i internet portali koji su registrovani [...]

Detaljnije...