fbpx
Šta je strpljenje 180 stepeni

Šta je strpljenje?

Tajna strpljenja

Odlomak – priručnik za razvoj i napredak ‘180 stepeni‘.

Nikada ne smemo izgubiti iz vida ono što želimo, čak i ako u pojedinim trenucima poverujemo da su svet i drugi jači od nas. Tajna je u tome da nikada ne treba da odustanemo od naših želja – strpljivo treba sačekati i sve će proći. Noć će zameniti dan i dan će zameniti noć i tako u nedogled, sve dok se vrti točak vremena. Strpljenje se najbolje uči od prirode, kada smo povezani sa sobom i kada imamo zdrave misli.

Šta je strpljenje?

Strpljenje je sposobnost za čekanje. Strpljenje je vrlina sa kojom spremno podnosimo sve izazovne životne okolnosti. Fulton John Sheen je dao adekvatnu definiciju strpljenja: “Strpljenje je moć. Strpljenje nije odsustvo akcije. Čeka pravi trenutak da deluje, za prave principe i na pravi način”.

  • U kojoj meri ste vi strpljivi?

Svaki dan treba da se pomeramo napred, uopšte nije važno koliko, važno je da idemo napred, strpljivo i odlučno. Šta je strpljenje?

Današnje društvo je veoma nestrpljivo – za sve se traže instant rešenja i prečice. Previše je odustajanja kao posledica nestrpljenja. U redu je odustati od nečega zbog zdravog razuma, ali nikada ne treba odustajati zbog izostanka strpljenja.

Radom na sebi negujemo vrlinu strpljenja: treba slušati da bi razumeli, a ne da odgovaramo; treba kontrolisati bes, strah i negativne emocije; treba svakodnevno vršiti samoanalizu uz objektivan odnos prema sopstvenim reakcijama i načinima kako se nosimo sa svakodnevnicom.

Šta je strpljenje? Strpljenje nema nikakve veze sa pasivnošću – naprotiv! Strpljiva osoba je veoma aktivna, jer se svakodnevno suočava sa sopstvenim slabostima, sa sopstvenom i sa tuđom glupošću, kao i sa sopstvenim i sa tuđim negativnim emocijama. Lako je biti strpljiv kada voz ide po redu vožnje, međutim, pravi ispit strpljivosti počinje onda kada okolnosti privremeno ne idu nama u prilog. Strpljivost je sredstvo sa kojim odnosimo pobedu.

Svi odnosi koje imamo sa drugima su replika odnosa koji smo izgradili sami sa sobom – sve ide iznutra ka spolja.

Šta je strpljenje? Ako nemamo strpljenja sa drugima, verovatno nemamo strpljenja ni prema sebi.

Ne odnosi se ovo samo na strpljenje – odnosi se na sve lične vrednosti: ništa ne možemo manifestovati spolja, ako to prvo nismo izgradili iznutra. Važi i obrnuto: naša spoljašnja manifestacija je odraz našeg unutrašnjeg stanja.

Naš spoljšnji emocionalni sklop, na osnovu kojeg je svako od nas prepoznatljiv, isto kao i po fizičkim osobenostima, je identična kopija našeg unutrašnjeg emocionalnog sklopa. Može neko da se pretvara dan, nedelju ili mesec dana – nakon toga uvek postane jasno ko je kakva osoba i sa kime imamo posla, a to je i lepota celog mehanizma. Vedre, pozitivne i optimistične osobe brzo isplivaju na površinu, dok toksični tipovi ličnosti brzo tonu.

Mentalna gustina

Svako od nas ima određenu mentalnu gustinu, koja je na sreću promenljiva :).

Formula za izračunavanje mentalne gustine je bila velika tajna – uvid u nju su imali samo odabrani mudraci, koji su čitav život posvetili nauci i izučavanju univerzalnih zakona.

Tajna formula mentalne gustine se prenosila usmeno, sve dok jedan preduzetnik iz grada Ura 2538. godine p.n.e. nije pokrenuo pionirski i za to vreme veoma vizionarski startup biznis – konverziju reči u znakove. Ovaj naš preduzetnik nije želeo da se bavi rečnom trgovinom, kao većina njegovih kolega, jer je dobio dojavu da Ur neće uvek biti blizu ušća Eufrata u Persijski zaliv, pa mu se dugoročno nije isplatilo da ulaže u trgovačku mornaricu. Umesto toga, odlučio je da fonetizuje logograme klinastog pisma i pokrenuo je dobar i uspešan posao.

Štapićima je utiskivao klinove u svežu glinu i na taj način je pokrenut jedan od prvih cloud servisa – umesto u glavi, informacije ste mogli da držite na namenskim glinenim pločicama i da im pristupate po potrebi. To je tada bila prilično revolucionarna ideja i menadžeri prodaje, koji su bili zaposleni u kompaniji, su imali velik izazov da uvere građanstvo u neophodnost servisa. Ostalo je istorija – posao je dobro urađen, a cloud biznis danas odlično napreduje.

Nakon kraćeg uvoda, koji je bitan za priču o tajnoj formuli mentalne gustine, da pojasnim kako je procurila ova tajna informacija…

Jednog prolećnog jutra, do našeg inovativnog preduzetnika, davne 2531. godine p.n.e., stigao je drugi preduzetnik, koji je u Uru pokrenuo drugi startup, koji je pokrivao tada malo poznatu matematiku, astronomiju i menadžment, sa ciljem da pohrani sve poslovne informacije na glineni cloud sistem.

Mnogo informacija je prebačeno na pločice tog dana – među najznačajnijim informacijama je bila tajna formula mentalne gustine.

Kada je završeno arhiviranje i skladištenje informacija klinastim pismom na glineni cloud sistem, došlo je vreme da se pločice sa informacijama prebace u glavni data centar – u grad Akad.

Transport pločica je bio prilično bezbedan i zaštićen, ali grupa veštih presretača iz grada Kiša bila je u toku sa tehnologijom i ulagali su u obaveštajni sektor, pa su saznali tačno vreme i rutu kretanja karavana.

Dva dana kasnije, nakon presretanja karavana, usledili su suptilni i asertivni poslovni pregovori, nakon kojih je preduzeće iz Kiša ostvarilo lepu akviziciju – došli su u posed glinenih pločica sa vrednim informacijama. Neki viđeniji poznavaoci poslovnih prilika tog doba su kasnije tvrdili da preuzimanje pločica i nije prošlo baš u sasvim korektnoj atmosferi, pa su neki čak tvrdili da je bilo i blago povišenih reči za vreme poslovnog preuzimanja. Ove tvrdnje su kasnije dale doprinos da se pomenuti događaj zabeleži kao jedan od prvih hakerskih napada.

Novim vlasnicima je odmah postala jasna vrednost i značaj tajne formule mentalne gustine, pa su istu pažljivo sklonili na bezbednu lokaciju.

Tu se privremeno gubi svaki trag glinenoj pločici sa tajnom formulom mentalne gustine, da bi se ista potom iznenada pojavila na bazaru u Fenikiji 811. godine p.n.e. u gradu Tiru, kod jednog trgovca koji nije znao pravu vrednost glinene pločice.

Od ovog trgovca pločicu otkupljuje jedan turista iz Kadiza, u španskoj autonomnoj pokrajini Andaluziji i to za običnu siću, dok je kupovao suvenire za taštu. Vrativši se u Španiju, poklon je predao svojoj tašti, koja je uz veliko zadovoljstvo poklon odložila na vidljivo mesto u podrum, gde pločica ostaje u nekoliko narednih vekova.

Neki kartaginjanski generali su krajem 3. veka p.n.e. počeli da šire svoj tržišni uticaj na stare feničanske kolonije na teritoriji današnje Andaluzije, pa je nakon tržišnog nadmetanja korporacija iz Kartagine i Rimske Republike 218. godine p.n.e. pločica završila u Rimu.

Glinena pločica sa tajnom formulom mentalne gustine je nakon toga diskretno viđena u mnogim većim gradovima Evrope, da bi se misteriozno pojavila na jednoj globalnoj online prodavnici u januaru mesecu 2017. godine, gde je prodata kao magnetni ukras za frižider.

Tajna je otkrivena – dok je pločica bila na sajtu, svi koji su znali klinasto pismo, a takvih je mnogo, mogli su da pročitaju jednu od najvećih antičkih tajni: formulu za izračunavanje mentalne gustine, koju ovde prenosim sa prevodom:

mental=(mega + mgluposti + mbahatosti + mnesvesti) / Vduša-srce

Formula je sada dostupna svima. Strpljivo je trebalo sačekati i mudrost se sama pojavila.

Mentalna gustina predstavlja odnos zbira masa: ega, gluposti, bahatosti i nesvesti; i duhovno-emocionalne zapremine srca.

Formula govori sama za sebe, matematika je univerzalni jezik.

Mentalna gustina je kod nekih ljudi konstanta, ali srećom, mentalna gustina može da se promeni, samo je potrebno povećati nivo svesti, sve ostalo samo sledi.

Svako od nas ima svoju mentalnu gustinu i u skladu sa njom je jednoznačno pozicioniran u sociološkom koordinatnom sistemu. Teški ljudi idu ka dole – mnogo negativnih masa, a malo duše i srca. Ljudi sa velikom mentalnom gustinom tonu na dno i valja biti na oprezu da Vas ne povuku sa sobom.

Takođe se preporučuje da svako od nas prouči gornju formulu i da utvrdimo kolika nam je mentalna gustina – da ne bude da smo mi ti koji vučemo na dno, a da to i ne znamo.

Što se tiče znanja, postoje četiri vrste ljudi:

  1. Oni koji znaju da znaju – to su mudri i pametni ljudi, njih treba slediti i učiti od njih,
  2. Oni koji ne znaju da znaju – to su ljudi koji spavaju, njih treba probuditi,
  3. Oni koji znaju da ne znaju – to su deca (nema veze sa godinama), njih treba učiti i
  4. Oni koji ne znaju da ne znaju – to su ljudi sa velikom mentalnom gustinom, njih treba izbegavati.

‘Težak čovek’ je težak jer je angažovao mnogo masa: ega, gluposti, bahatosti i nesvesti – težak je zato što mnogo mračne sile usmerava na okolinu.

Težina je sila, koja se često brka sa masom – masa neće napraviti težinu, sve dok se ne pomnoži sa jačinom gravitacionog polja.

Neka tela imaju veću gravitaciju, neka manju; neka tela su svetla, neka tela su tamna. Gravitacija je sila uzajamnog privlačenja između masa – ovde ne pišem o fizičkim odnosima o kojima su rekli svoje sir Isaac Newton ili Albert Einstein, koji je divno zakomplikovao priču sa time da je gravitacija posledica zakrivljenosti postora – pišem o njihovim mentalnim parabolama.

Po Zakonu privlačnosti svako od nas privlači ono što jeste, a ono što jesmo je manifestacija naših misli.

Teški ljudi privlače još teških ljudi, ali pri tome kao i sve crne rupe privlače sve iz svoje okoline. Teške ljude treba u potpunosti skloniti iz sopstvenog mikro-sistema, da ne bi doživeli iskustvo prolaska kroz singularitet, odnosno da se naša energija ne transformiše iz pozitivnog predznaka u nešto drugo :).

Teške ljude treba izbegavati – stvar je jednostavna, međutim, kako da saznamo da li smo mi ‘teški’?

I tu je stvar jednostavna – pregledom i analizom formule mentalne gustine sve će nam se samo reći.

Ako smo ‘teški’, onda treba to da prihvatimo i da radimo na sebi da bi isplivali gore. Ovo važi za sve, osim ako ste u četvrtoj grupi – oni koji ne znaju da ne znaju. Pripadnici ove grupe imaju veliki izazov da smanje negativne mase i da se unaprede, jer oni naprosto znaju sve – a pošto znaju sve, nemaju mogućnost da nauče bilo šta novo.

Nemojte brkati teške ljude i komplikovane ljude – ovi drugi samo ne znaju kako prosečnom sagovorniku u 30 sekundi da objasne šta je to singularitet :).

Pozitivne vrednosti i pozitivne sile

Pozitivne vrednosti i pozitivne sile oblikuju naše misli, a naše misli oblikuju našu realnost – pozitivnu i optimističnu realnost.

Šta je strpljenje? Ne treba biti Sith Lord i slediti tamnu stranu Sile. Treba umesto toga biti Džedaj Vitez :), a to možemo samo sa strpljenjem.

Strpljivo treba raditi na pozitivnim vrednostima i strpljivo treba ovladati sa pozitivnim silama. Strpljivo treba umanjiti uticaj: ega, gluposti, bahatosti i nesvesti. Dok strpljivo radimo na ličnom razvoju istovremeno otključavamo sve potencijale srca. Na taj način pozitivno utičemo na svoje okruženje.

Šta je strpljenje? Pozitivnim vrednostima i pozitivnim silama transformišemo sebe u bolje verzije, a menjajući sebe menjamo i svet oko nas. Sa pozitivnim vrednostima i sa pozitivnim silama stvaramo mikro-klimu u kojoj su pogodni uslovi za rast naših snova. Naši snovi su jedan od najznačajnijih motiva koji nas ujutru pokreću iz postelje. Naši snovi su motivaciona lista našeg života.

  • Šta Vas pokreće da ustanete izjutra?

Strpljivo treba da radimo na ostvarenju svojih snova i pri tome treba da ih čuvamo od svih, osim od istinskih saveznika – niko još nije uspeo sam, ali treba mudro birati saveznike. Strpljivo treba raditi na ličnom razvoju i napretku iz dana u dan.

Dok to radimo ponekad osetimo gorčinu dok slušamo komentare drugih, ali to nisu naši komentari, te ih stoga ne treba slušati – umesto toga treba da slušamo svoje srce.

Zadatak nam je da istrajemo u strpljenju – strpljenje je ponekad gorko, ali mu je voće uvek slatko.

Budite strpljivi – sve dolazi u pravo vreme, ali za to je potrebno svakodnevno biti najbolja verzija sebe.

Samodisciplina. Upornost. Strpljenje.

Tri vrline bez kojih nema velikih dostignuća.

Share this post

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

one × three =