fbpx
Samosaosećanje će vas učiniti boljim liderom | Skenderovic Consultants

Samosaosećanje će vas učiniti boljim liderom

Samosaosećanje će vas učiniti boljim liderom

Razumljivo je da se  lideri, koji predvode grupu ljudi ili pak organizaciju, suočavaju sa kritikama, strahom i sumnjom, s obzirom da donose poslovne odluke koje imaju veliki uticaj na živote zaposlenih i njihovu egzistenciju. Kako biste se rešili sumnje koja vas paralizuje, i postigli stanje mentalne jasnoće i emocionalne ravnoteže, potrebna vam je često pogrešno protumačena veština – samosaosećanje.

Veština samosaosećanja

Pre svega, potrebno je da razumemo pojam samosaosećanja. On podrazumeva veštinu da saosećamo sa sobom kao što bi to učinili sa drugim ljudima. Odnosno da u periodima neizvesnosti i krize, treba zauzeti konstruktivan stav, te sagledati stvari iz drugačijeg ugla, kao da se to dešava vašem dobrom prijatelju.

Uticaj samosaosećanja na veštine liderstva

Postoje brojne studije koje govore o važnosti negovanja ove veštine, kao i o njenim pozitivnim efektima kada je u pitanju liderstvo.

Prema istraživanju Rich Fernandez-a i Steph Stern samosaosećanje utiče na važne veštine vođenja:

Emocionalna inteligencija 

Istaživanja su pokazala da osobe koje saosećaju sa sobom, imaju veću sposobnost da uoče, procene i generišu date emocije. Kod takvih ljudi emocionalna inteligencija, koja čini podskup socijalne inteligencije, je na višem nivou. Lideri koji poseduju ovaj vid inteligencije, umeju da probude pozitivne emocije, kako u sebi, tako i u drugima, te da energiju članova svog tima usmere ka ostvarivanju ciljeva kompanije.

Prilagodljivost

Lideri su skloni da postavljaju sebi visoke standarde. Oni lideri koji ima saosećanja prema sebi, lakše se nose sa situacijama kada te standarde nisu uspeli da ispune. Čak i u trenucima neuspeha, takve vođe ne bivaju neproduktivno teške prema sebi, već vraćaju jasnoću, prilagođavaju se novonastaloj situaciji te se hrabro kreću napred.

Promenljiv mentalni sklop

Kada govorimo o promenljivom mentalnom sklopu mislimo na lične osobine, stavove i sposobnosti koje pojedinac, kroz proces učenja, tokom života može da unapređuje i razvija. Lideri koji poseduju veštinu samosaosećanja su više usmereni na sopstveni rast i razvoj. Veruju da imaju sposobnost da uče i nauče sve ono što žele. Njihov trud i istrajnost su komponente koje će ih dovesti do uspeha.

Integritet

Postoji snažna veza između samosaosećanja, savesnosti i odgovornosti. Lideri sa integritetom  se vode moralnim načelima i dužnostima koje imaju prema zaposlenima.

  Saosećanje prema drugima

Profesorica psihologije Serena Chen piše:„Samosaosećanje i saosećanje prema drugima su povezani … Biti ljubazan prema sebi dobra je praksa za saosećajno ophođenje prema drugima.” Posedovanjem ove veštine lider gradi poverenje i formira sigurnu luku za zaposlene. Inspiriše ljude u organizaciji da se međusobno povežu i na taj način bolje funkcionišu kao tim. U takvim organizacijama beleži se manja stopa fluktuacije zaposlenih.

Vežbe za povećanje kapaciteta veštine samosaosećanja

U početku možete početi sa kratkim vežbama u trajanju od 20 sekundi. Potrebno je da tri puta duboko udahnete. Fokusirajte se na disanje i osvestite sebi kako se osećate u datom trenutku. To uradite bez osećaja krivice. Ukoliko se nalazite u vama teškoj situaciji, potrebno je da to sebi osvestite. U redu je priznati da ste napeti i da vam teško pada da se nosite sa trenutnom situacijom. Sa osvešćivanjem datog stanja lakše ćete se nositi sa pritiskom koji osećate. Takođe je potrebno da znate da niste sami, da se i drugi ljudi suočavaju sa sličnom situacijom. Budite ljubazni prema sebi kada se susretnete sa datim izazovom.

Ovu kratku vežbu možete produžiti u vidu meditacije na pet do deset minuta. Redovnim odvajanjem vremena za unapređenje veštine samosaosećanja, menjamo strukturu i funkciju mozga. Kada se opet nađemo u sličnoj situaciji naš je mozak prepoznaje i tada samosaosećanje postaje lakši i uobičajniji odgovor na date izazove.

Dosta često imamo saosećanja prema drugima, ali ne i prema sebi.

Vežbanjem veštine samosaosećanja možete postići stanje mentalne jasnoće i emocionalne ravnoteže, a samim tim i unaprediti svoje liderske sposobnosti.

Share this post