Konsalting

Konsalting, cene, poslovi i koeficijent korekcije


Cena rada konsultantskog posla

Cena rada konsultantskog posla, gde su uključene C-Suite menadžment veštine, planiranje i vođenje projekata, formiranje i upravljanje timova, pregovaranja, savetodavni zadaci, pisanje izveštaja i složena komunikacija, određuje se na osnovu broja radnih sati, uz korekciju prema sledećim koeficijentima:

⦿ Ocena stanja ukupnog ili pojedinačnog segmenta IT poslovanja: 1.00

⦿ Provera i kontrola pojedinačnog IT segmenta ili ukupnog IT poslovanja: 1.00

⦿ Identifikacija kritičnih faktora u posmatranom segmentu IT poslovanja: 1.00

⦿ Studija izvodljivosti – osnova za donošenje odluke o realizaciji IT projekta: 1.50

⦿ Formiranje i vođenje timova: 1.50

⦿ Projekti iz područja Internet marketinga: 1.50

⦿ Projektovanje organizacije: 1.50

⦿ Kadrovski projekti i edukacija timova: 1.50

⦿ Strateški menadžment (plan razvoja, izvedba, kontrola i korekcija): 1.50

⦿ Vođenje IT projekta (implementacija): 2.00

⦿ IT Business Intelligence analize – nove mogućnosti za pokretanje posla: 3.00

⦿ Cene su bazirane prema modelima European Federation of Management Consultancies Associations – FEACO


Stalno angažovanje konsultanta

Kosultanti se angažuju za stalno, zbog specifičnosti razvoja IT tehnologije i drugih poslovnih modela koji se oslanjaju na istu, kao i zbog pozitivnog razvojnog potencijala koji konsultanti donose u kompaniju, tako da postaju integralni deo kompanije, odnosno postaju stalni članovi tima i C-Suite divizije. Konsultani tada pored savetodavnih zadataka obavljaju i svoje primarne kompetencije iz oblasti IT-a i menadžmenta. Ovo je dugoročno prihvatljiv i održiv način saradnje i za kompaniju i za konsultanta, jer se tada radi zajednički na istom dugoročnom strateškom planu.

⦿ Konsultantski mesec: 2000.00 €

⦿ Projekti koje je pokrenuo i/ili izvodi konsultant: određeni procenat