Email marketing

Moćni Email marketing sistem


Pratite Vaš uspeh, bilo kada, bilo gde

⦿ Email marketing servisu pristupate preko Vašeg poddomena http://email.vasdomen.com; više korisnika može pristupiti servisu radi statistike, praćenja rezultata i pregleda svih aktivnosti; veoma su jasni i detaljni izveštaji – kompletna analitika marketing kampanje; sve je optimizovano za prikaz na svim platformama (desktop, mobile); mogućnost upoređenja različitih kampanja. Email marketing centar je nezavisan sistem koji će Vašem poslovanju doneti dodatne mogućnosti.

⦿ Plaćanje upotrebe Email marketing centra – Upotreba Email marketing centra se plaća na osnovu broja Vaših pretplatnika, odnosno broja poslatih mailova, kao i na osnovu radnih sati utrošenih na izradu Vaših newsletter-a i pratećih akcija.

⦿ Samostalna upotreba Email marketing centra – Klijent može samostalno koristiti Email marketing centar. U tom slučaju klijent izvodi sve akcije samostalno, od kreiranja, do slanja kampanje i plaćanje je tada samo na osnovu broja pretplatnika. Obuka u trajanju od 2 časa, po ceni od 120.00 €, koja obuhvata upravljanje Email marketing centrom: upravljanje pretplatnicima; kreiranje marketing kampanje i dizajn newsletter-a; slanje kampanje; izveštaji.


0
EUR
AKTIVACIJA SERVISA
DO
0
RADNA DANA
VREME AKTIVACIJE SISTEMA
OD
0
EUR
REDUNDANTNI GODIŠNJI TROŠKOVI