Email marketing

Moćni Email marketing sistem


Pratite Vaš uspeh, bilo kada, bilo gde

PRISTUP SERVISU
Pristup Email marketing centru je preko Vašeg poddomena, npr. http://email.vasdomen.com; upravljanje kampanjama, statistika, praćenje rezultata i pregleda svih aktivnosti; jasni i detaljni izveštaji – kompletna analitika marketing kampanja.

PLAĆANJE
Upotreba Email marketing centra se plaća na osnovu broja Vaših pretplatnika, odnosno broja poslatih mailova.

PODRŠKA
Pružamo kompletnu podršku za Email marketing – dizajn newsletter-a, slanje, upravljanje pretplatnicima i analitika kampanje.


0
EUR
AKTIVACIJA SERVISA
DO
0
RADNA DANA
VREME AKTIVACIJE SISTEMA
OD
0
EUR
REDUNDANTNI GODIŠNJI TROŠKOVI