Vođenje poslovnih naloga na društvenim mrežama

Poslovni nalozi na društvenim mrežama


Poslovni nalozi na društvenim mrežama, sadržaj edukacije

⦿ Šta su društvene mreže? Istorijat, razvoj, trendovi, promene izazvane ekspanzijom društvenih mreža.

⦿ Zašto koristiti društvene mreže? Uticaj društvenih mreža na poslovanje, koje su prednosti komunikacije na društvenim mrežama i kako voditi uspešnu komunikaciju na društvenim mrežama?

⦿ Tehnologija i društvene mreže – značaj poznavanja IT tehnologija i servisa za dobro vođenje poslovnih naloga na društvenim mrežama.

⦿ Koje društvene mreže postoje i koje su važne za naš posao? Spisak najvažnijih društvenih mreža i njihove karakteristike.

⦿ Postavka S.M.A.R.T. ciljeva – definisanje ciljeva i planiranje koje će predstaviti vrednosti kompanije na društvenim mrežama.

⦿ Ciljne grupe – definisanje i identifikacija ciljnih grupa.

⦿ ‘Be Human’ pristup – danas je sve transparentno i ljudi žele da saznaju o Vašoj kompaniji na mnogo ličnijem nivou.

⦿ Stvaranje veza – potrebno je izgraditi veze, nije dovoljno imati samo followers-e.

⦿ Kalendar objavljivanja – potrebno je formirati kalendar objavljivanja, koji prati planove aktivnosti na društvenim mrežama.

⦿ Automatizacija akcija – automatizacija je izuzetno važna u Internet marketingu, ali treba razlikovati pomenutu od autopilota.

⦿ Fokus na pomaganju – prodaja na društvenim mrežama je u porastu, ali i pored toga fokus treba usmeriti na pomaganje, a kroz pomaganje ostavrivati prodajnu realizaciju.

⦿ Optimizacija naloga – svi poslovni nalozi treba da su optimizovani prema svim preporukama.

⦿ Multimedijalni sadržaj – foto i video sadržaj imaju najbolje rezultate. Kako formirati multimedijalni sadržaj u funkciji objavljivanja na društvenim mrežama?

⦿ Markeri za društvene mreže – postavka markera (website, korporativni potpisi i ostali materijal).

⦿ Trendovi – praćenje trendova na društvenim mrežama kao deo strategije za ekspanziju uticaja. Trendovi i inovativnost.

⦿ Plaćanje – društvene mreže nisu besplatni servisi, kao što su to nekada bili. Dobri rezultati zahtevaju plaćeno oglašavanje.

⦿ Praćenje aktivnosti – planske aktivnosti na društvenim mrežama treba pratiti sa analitičkim alatima. Aktivnosti su jasne, merljive i ROI može da se odredi na adekvatan način.

⦿ Kreiranje korisnog i autentičnog materijala – kreirajte sadržaj koji Vaši pratioci žele da vide. Copy/paste nije opcija – stvarajte jedinstveni materijal sa dobrim vrednostima, koji oslikava Vašu kompaniju i ideje.

⦿ Oglašavanje na društvenim mrežama – brzi i vidljivi rezultati, dobra analitika i izveštaji.

⦿ Zlatna pravila vođenja poslovnih naloga na društvenim mrežama – saveti i preporuke.


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.