Vođenje email marketing kampanje

Kako slati efikasne email marketing kampanje?


Vođenje email marketing kampanje, sadržaj edukacije

⦿ Šta je mail marketing i zbog čega je on značajan? Istorija, tipovi, upoređenje sa klasičnim email-om, opt-im email, oglašavanje, legalnost.

⦿ Email marketing centar – upoznavanje sa okruženjem.

⦿ Koraci koji prethode slanju kampanja – verifikacija domena i prilagođavanje opštih formi i akcija.

⦿ Liste i pretplatnici – formiranje lista, import postojeće baze primalaca, podešavanje i postavka prijavnih formi. Segmentacija listi. Upravljanje sa pretplatnicima.

⦿ Pokretanje email marketing kampanje – definisanje cilja  kampanje, formiranje materijala, dizajn kampanje, testiranje i slanje.

⦿ Izveštaji i praćenje aktivnosti – detaljno praćenje aktivnosti i svih parametara poslate email marketing kampanje. Značaj sveobuhvatne analize na dalje korake u realizaciji prodaje. Korekcije izazvane povratnom kibernetskom spregom.

⦿ Automatizacija – kreiranje definisanih i kontrolisanih informacionih tokova za klijente.

⦿ Transakcionalni mail-ovi – njihov značaj, analiza i optimizacija.

⦿ Komparacije – upoređenja poslatih email marketing kampanja i korekcije usled analiza.

⦿ Zlatna pravila prilikom slanja email marketing kampanje – saveti i preporuke.


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.


Cena edukacije, trajanje i veličina grupe

0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Mesto održavanja edukacije i ostale informacije

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Povezane teme

⦿ MAIL MANAGEMENT
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
 60.00 EUR |  4 časa |  IT/Business

⦿ INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ ULOGA CTO-A U REDEFINISANJU POSLOVNIH PROCESA KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business