Uticaj Internet komunikacije na poslovanje kompanije

Kako voditi efikasnu komunikaciju?


Razmena ideja i informacija


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE