Uloga CTO-a u redefinisanju poslovnih procesa kompanije

Chief Technology Officer - CTO


Uvođenje tehnoloških inovacija


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE