Uloga CTO-a u redefinisanju poslovnih procesa kompanije

CTO i redefinisanje poslovnih procesa


CTO i redefinisanje poslovnih procesa, sadržaj edukacije

⦿ Zadaci CTO-a – Šta su zadaci CTO-a, kako on posmatra kompaniju i koje dodatne vrednosti unosi u C-Suite.

⦿ CEO i CTO – uspostavljanje komunikacione i ideološke kompatibilnosti.

⦿ Ocena stanja IT poslovanja u kompaniji.

⦿ Provera i kontrola IT poslovanja u kompaniji.

⦿ Identifikacija kritičnih faktora u posmatranom segmentu IT poslovanja.

⦿ Studija izvodljivosti – osnova za donošenje odluke o realizaciji IT projekta.

⦿ Formiranje i vođenje timova.

⦿ Kadrovski projekti i edukacija timova.

⦿ Projektovanje organizacije.

⦿ Strateški menadžment (plan razvoja, izvedba, kontrola i korekcija).

⦿ Vođenje IT projekta (implementacija).

⦿ IT Business Intelligence analize – nove mogućnosti za pokretanje posla.


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.