Šta direktori treba da znaju o website-u?

Šta direktori treba da znaju o website-u?


Šta direktori treba da znaju o website-u, sadržaj edukacije

⦿ Značaj i zadaci website-a u poslovanju – jasna klasifikacija zadataka i funkcija koje treba da obavi komercijalni website.

⦿ Prava definisanja rezultata – website, marketing, edukacija, korekcija i rezultati.

⦿ Planiranje web aktivnosti – website u funkciji misije i vizije kompanije.

⦿ Finansije i elementi – koliko košta jedan website i šta sve treba da ima? Dizajn i funkcionalnost.

⦿ Resursi – planiranje resursa neophodnih za web aktivnosti.

⦿ Transformacija poslovanja – uticaj website-a na transformaciju poslovanja.

⦿ Neprekidna edukacija -web aktivnosti i neprekidna stručna edukacija. Kako pokrenuti i očuvati inovacije na web-u?

⦿ Zlatna pravila prilikom donošenja odluke o izradi website-a – saveti i preporuke.


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.