Prevazilaženje izazova

Kako prevazići poslovni ili privatni izazov


Nije bitno koliko puta ste pali, nego koliko ste se brzo podigli!


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE