Organizovanje digitalne kancelarije

Digitalni pristup u organizovanju kancelarijskih aktivnosti


Organizovanje digitalne kancelarije, sadržaj edukacije

⦿ Šta je digitalna kancelarija i zašto je ona neophodna za efikasno poslovanje?

⦿ Tačka preokreta – tradicionalna kancelarijska organizacija i digitalna kancelarijska organizacija.

⦿ GCCD spregaGmail, Contacts, Calendars i Drive, međusobni uticaj i tok informacija u sistemu.

⦿ Total AccessKoncept totalnog pristupa poslovnim informacijama. Cloud koncept i uređaji poslednje generacije.

⦿ Gmail – Prva administrativna sekcija. Osnovna pravila i uticaj na organizaciju poslovanja. Šta je mail management?

⦿ Kontakti – Druga administrativna sekcija. Osnovna pravila i uticaj na organizaciju poslovanja. Unos, ažuriranje, brisanje, obrada i sinhronizacija poslovnih kontakata.

⦿ Kalendari – Treća administrativna sekcija. Osnovna pravila i uticaj na organizaciju poslovanja. Ukrštanje kalendara i očuvanje konzistentnosti u procesima planiranja aktivnosti.

⦿ Drive – Četvrta administrativna sekcija. Osnovna pravila i uticaj na organizaciju poslovanja. Cloud storage servisi.

⦿ GCCD migracija – prelaz na digitalno oruženje. Napomene i osiguravanje stabilnosti u prelaznom periodu.

⦿ Transformacija dokumenata – karakter promene tipa dokumenata usled prelaska na cloud storage servise i nove administrativne mogućnosti.

⦿ Finansijski aspekti digitalne kancelarije – koliko to sve košta?

⦿ Paperless office – redukcija štampanog materijala.

⦿ Faktor inercije – otpor prelaska na novo okruženje.

⦿ Zlatna pravila digitalne kancelarije – saveti i preporuke.


Cena edukacije, trajanje i veličina grupe

0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.