Motivaciono predavanje: 180 stepeni

Motivacija i razvoj - 180 stepeni


Kako postati bolja verzija sebe?


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE