Mail management

Efikasno upravljanje mail komunikacijom


Mail management, sadržaj edukacije

⦿ Šta je mail management i kako on utiče na povećanje efikasnosti poslovanja?

⦿ Pravila poslovne mail korespondencije.

⦿ Definisanje internih standarda i protokola mail komunikacije na nivou kompanije.

⦿ Mehanizmi zaštite, kontrole i održavanja kvaliteta mail komunikacije.

⦿ Mail User Agent (MUA) – Old School vs. New School koncept pristupa mail servisu. Strateški odabir MUA-a prema potrebama kompanije.

⦿ Gmail kao mail klijent – privatni i poslovni nalozi. Princip mail konvergencije.

⦿ Načini pristupa Gmail servisu – pristup preko računara i pristup preko smart telefona. World Wide pristup mail servisu, prednosti i nedostaci.

⦿ Upravljanje kontaktima – organizacija kontakta (unosa, ažuriranje i brisanje), njihova sistematizacija i sinhronizacija.

⦿ Labele i arhiviranje – upravljanje mail-ovima, njihova klasifikacija, arhiviranje, obrada, pretraga i pravila brisanja mail komunikacije.

⦿ Formiranje korporativnog mail potpisa – elementi i funkcija mail potpisa.

⦿ Business Intelligence akcije – provera podataka o korespondentu i sticanje komunikacione prednosti.

⦿ Bezbednost mail komunikacije – spam, virusi, bezbednosne pretnje i zaštita podataka i poverljivih informacija.

⦿ Confidential mode – dodatan nivo mail zaštite.

⦿ Čuvanje ličnih resursa – mail kao servis sa velikim faktorom distrakcije. Pravila za čuvanje ličnih resursa.

⦿ Napredna mail komunikacija – praćenje aktivnosti primalaca i analitika posebno segmentiranih grupa primalaca.

⦿ Zlatna pravila mail komunikacije – saveti i preporuke.


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.


Cena edukacije, trajanje i veličina grupe

0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Mesto održavanja edukacije i ostale informacije

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Povezane teme

⦿ MAIL MANAGEMENT
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
 60.00 EUR |  4 časa |  IT/Business

⦿ INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ ULOGA CTO-A U REDEFINISANJU POSLOVNIH PROCESA KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business