Internet bezbednost u poslovnom okruženju

Internet bezbednost u poslovnom okruženju


Internet bezbednost u poslovnom okruženju, sadržaj edukacije

⦿ Internet bezbednost u poslovnom okruženju – uvodne napomene i važnost poznavanja pravila igre.

⦿ Poslovne informacije – klasifikacija i nivoi pristupa. Informacioni tok poslovnih podataka i kretanje u zatvorenom i otvorenom sistemu.

⦿ Mesta čuvanja i obrade poslovnih informacija – lokalni informacioni sistemi, cloud sistemi i hibridna rešenja. Unos, ažuriranje, brisanje i plan totalnog backup-a informacionog portfolia.

⦿ Tačke pristupa poslovnim informacijama – mesta pristupa poslovnim informacija kao tačke potencijalnog rizika. Bezbednosni protokoli.

⦿ Strategija zaštite poslovnih podataka – osobe, servisi i procedure neophodne za sistemsku zaštitu poslovnih podataka.

⦿ Aktovi i Internet bezbednost – propisane procedure i njihova implementacija u cilju očuvanja bezbednosnog integriteta.

⦿ Interne procedure – interne procedure kao dodatni nivoi zaštite poslovnih informacija.

⦿ Kompromitovanje informacija – tipovi kompromitovanja informacione strukture. Faktori i elementi koji ugrožavaju integritet informacija. Slučajno i namerno kompromitovanje informacionih podataka.

⦿ Upad u sistem – procedure i pravila prilikom upada u sistem. Lokalizovanje i uklanjanje pretnji. Procena rizika funkcionalnosti sistema. Procena nivoa kompromitacije i direktne i indirektne štete. Dodatna zaštita.

⦿ Ciljano targetiranje za informacioni napad – korporativni nivo i lični nivo.

⦿ Nemarno ponašanje kao posledica kompromitovanja informacija – važnost poštovanja bezbednosnih protokola na ličnom nivou.

⦿ Zlatna pravila Internet bezbednosti u poslovnom okruženju – saveti i preporuke.


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.