Efikasno upravljanje timom

Projekti, zadaci i poslovno okruženje


Kvalitetna timska komunikacija


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE