Efikasna poslovna upotreba smart telefona

Eikasna poslovna upotreba smart telefona


Efikasna poslovna upotreba smart telefona, sadržaj edukacije

⦿ Mobilna kancelarija – pojašnjenje pojma kancelarije u džepu.

⦿ Šta izabrati? Koji smart telefon i koji operativni sistem? Procena poslovnih potreba i odabir adekvatnog smart telefona.

⦿ Poslovni potencijali – šta sve može da se uradi od poslovnih aktivnosti sa smart telefonom i uz koja ograničenja?

⦿ Desktop vs Mobile – trendovi pristupa Internet servisima sa klasičnih računara i sa mobilnih telefona.

⦿ Bezbednosni protokol – na koji način bezbedno koristiti smart telefon u poslovne svrhe?

⦿ Finansijski i operativni aspekti mobilne kancelarije – prednosti i nedostaci rada sa mobilnog telefona.

⦿ Poslovna alatka ili modni aksesoar – aplikacije i način na koje ih koristite čine razliku u karakteru Vašeg omiljenog smart uređaja. Lista poslovnih aplikacija i postavka okruženja u funkciji efikasnog rada.

⦿ Zlatna pravila za efikasnu poslovnu upotebu smart telefona – saveti i preporuke.


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Teme edukacija

180 STEPENI
100.00 € / 8 časova | Razvoj/Motivacija

MAIL MANAGEMENT
60.00 € / 4 časa | IT/Business

ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 € / 4 časa | IT/Business

TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
60.00 € / 4 časa | IT/Business

INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
50.00 € / 3 časa | IT/Business

EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
50.00 € / 3 časa | IT/Business

ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
50.00 € / 3 časa | IT/Business

UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 € / 3 časa | IT/Business

IT I BUSINESS
Ukoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program.

 

Mesto održavanja edukacija

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent).


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.