Efektivna komunikacija

Efektivna komunikacija i autokomunikacija


Osnovna načela efektivne komunikacije


0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASOVA
TRAJANJE EDUKACIJE
0
%
RABAT ZA ORGANIZATORE