Društvene mreže, kreiranje i vođenje poslovnih naloga

POČETNA >> DRUŠTVENE MREŽE

Efikasna komunikacija na društvenim mrežama

Usluga vođenja naloga na društvenim mrežama se USPOSTAVLJA ZA PERIOD OD 12 MESECI, a PLAĆANJE JE MESEČNO (na početku meseca za tekući period).