Besplatna školica biznis dizajna

  1° Biznis dizajn

  Biznis dizajn objedinjuje kreativan pristup u rešavanju izazova, koji je svojstven dizajnu, kao i metodologiju, koja je karakteristična za klasično poslovanje.

  2° SKY prodaja™

  SKY prodajni trening™ definiše sve prodajne procedure i stvara efikasnu i produktivnu prodajnu silu, koja treba da predstavlja ekonomski centar svakog biznisa.

  3° Web-Wow™

  Web-Wow™ prodajni koncept od sajta pravi vrhunskog prodavca, koji posetioce uverava na logičkom i emocionalnom nivou prilikom kupovine proizvoda ili usluga.