Medicinski digitalni sistem

Medicinski Digitalni Sistem - MDS


Efikasno vođenje ambulante, ordinacije i laboratorije


OD
0
EUR
MESEČNO / KORISNIK
0
ČASOVA DNEVNO
DOSTUPNOST PODRŠKE
0
% POPUSTA
GODIŠNJI UGOVOR