Website klase DOMINION

Izrada website-a klase DOMINION


Kompleksnost, aktivnost i agilnost

⦿ Registracija domena – registracija na period od 1 godine, .com, .net, .org, .biz ili .info domen. Nakon isteka prve godine, registracija domena se plaća na godišnjem nivou, po ceni od 15.00 €. Registracija drugih tipova domena je moguća i za neke je potrebna doplata.

⦿ Podešavanje i aktivacija hostinga – zakup hostinga na period od 1 godine. Nakon isteka prve godine, zakup hostinga se plaća na godišnjem nivou, po ceni od 60.00 €.

⦿ Otvaranje poslovnih mail adresa – otvaranje do 30 poslovnih mail adresa. Klijent dobija listu otvorenih mail naloga, sa detaljnim uputstvom za podešavanje.

⦿ Formiranje poslovnog mail potpisa – dizajniranje mail potpisa, koji predstavlja sastavni deo svih poslovnih mailova. Sadrži logo, kao i sve ostale poslovne podatke (ime i prezime, funkcija, naziv kompanije, adresa, telefoni, mail adrese, web adrese i ikonice sa linkovima ka nalozima na društvenim mrežama (ako postoje).

⦿ Osnovni uvodni konsalting za efikasnu upotrebu mail komunikacije – edukacija i savetovanje, u trajanju od 1 časa, vezano za: funkcionalnost Gmail servisa kao mail klijenta; značaj cloud koncepta u mail komunikaciji i pristup istoj preko računara i mobilnih uređaja;  značaj sigurnosne zaštite mail naloga i Google 2-Step proces verifikacije. Šta je mail management i kako on utiče na povećanje efikasnosti poslovanja?

⦿ Osnovni uvodni konsalting za organizovanje digitalne kancelarije – edukacija i savetovanje, u trajanju od 1 časa, vezano za: old school vs. new school pristup organizovanja kancelarijskih aktivnosti; sprega mail konzole, upravljanja sa kontaktima, kalendara i sistema za online skladištenje podataka (Gmail, Contacts, Calendars i Drive). Koncept totalnog pristupa poslovnim informacijama.

⦿ Osnovni uvodni konsalting za timsko upravljanje i kolaboraciju – edukacija i savetovanje, u trajanju od 1 časa, vezano za efikasno upravljanje timovima, odnosno za vođenje timske kolaboracije: izdavanje i praćenje poslovnih zadataka, timska i pojedinačna analiza efikasnosti, izveštavanje u realnom vremenu uz optimizaciju komunikacije, detekcija ‘uskih grla’ i neprekidno praćenje i unapređenje performansi timova. Osnovne smernice o tome kako upravljati sa timovima i kako omogućiti neprekidnu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju prilikom timske kolaboracije.

⦿ Izrada logoa – ako klijent ne poseduje logo, a želi da ga postavi na stranicu, isti se izrađuje prema sledećim modelima:

 1. Dostavljamo jedan predlog, jedna modifikacija po potrebi, po ceni od 50.00 €,
 2. Dostavljamo dva predloga, jedna modifikacija po potrebi na izabranom predlogu, po ceni od 100.00 €,
 3. Redizajn već postojećeg logoa klijenta, po ceni od 50.00 € i
 4. Potpuno novo dizajnersko rešenje, po ceni od 500.00 €.

⦿ Otvaranje i podešavanje Email Marketing Centra – implementacija sistema za slanje newsletter-a na Vašem poddomenu http://email.vasdomen.com. Plaćanje je prema broju primalaca i angažovanju.

⦿ Podešavanje Gmail okruženja – podešavanje Gmail-a kao mail klijenta za poslovni mail nalog i implementacija poslovnog mail potpisa. Podešavanje Gmail okruženja se odnosi na svih 30 naloga.

⦿ Sajt klase DOMINION – web komponente, sadržaj i dizajn:

 1. WordPress CMS,
 2. Aktivacija sigurnosnih i firewall komponenti radi unapređenja sigurnosti sistema,
 3. Aktivacija i podešavanje plugin-a za optimizaciju (SEO),
 4. Responsive tema sajta (dostavljamo 3 predloga za temu), tema koja se odabere se prilagođava Vašem vizuelnom identitetu,
 5. Projektovanje informacione strukture sajta (otvaranje svih stranica i/ili podstranica),
 6. Podešavanje slider-a na početnoj stranici sajta (dizajn i sadržaj, do 3 slajda),
 7. Formatiranje početne stranice sajta (tekstovi, grafika i dinamički elementi),
 8. Formatiranje stranice kontakt i podešavanje kontakt forme,
 9. Aktivacija blog-a i
 10. Formatiranje header-a, footer-a i sidebar-a sajta (dizajn i sadržaj).

⦿ Kompletna obrada do 15 stranica sajta (Copywriting, korekcija i lektorisanje tekstova, dopuna tekstova, obrada fotografija, kreiranje grafičkih elemenata na stranicama, formatiranje teksta, optimizacija stranica za pretraživače).

U slučaju da je potrebno obraditi više od 15 stranica, doplata za kompletnu obradu svake naredne stranice je 50.00 €.

⦿ Otvaranje poslovnih naloga na društvenim mrežama – obuhvaćene su sledeće društvene mreže: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Pinterest i YouTube.

⦿ Dizajn cover-a za naloge na društvenim mrežama – dizajn cover-a se radi za sledeće društvene mreže: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Pinterest i YouTube.

⦿ Otvaranje i postavka Google analitike – postavka Google analitike, radi praćenja poseta i aktivnosti na sajtu.

⦿ Otvaranje i postavka Google My Business platforme (Google Places) – aktivacijom platforme se vrši povećanje vidljivosti prilikom pretrage i lakše nalaženja biznisa (Google mape).

⦿ Otvaranje i postavka Google Search Console – postavka web servisa za webmaster-e, sa kojim se proverava status indeksiranja i dodatne optimizacije prikaza sajta.

⦿ Dostavljanje strukture sajta – nakon završetka izrade sistema, klijentu se dostavlja kompletan sajt (fajlovi i baza podataka, kao i svi .psd fajlovi koji su korišćeni prilikom dizajna sadržaja i prilagođavanja teme).

⦿ Backup sistema, sigurnosne kopije – arhiviranje sigurnosne kopije sajta se radi na mesečnom nivou i kopije se čuvaju 12 meseci unazad. Pored toga, dostupan je dnevni backup sistema 28 dana unazad. Nakon isteka prve godine, backup sistema se plaća na godišnjem nivou, po ceni od 60.00 €.

⦿ Update komponenti sistema – ovo obuhvata update WordPress sistema i instaliranih plugin-a, po dinamici kako izlaze nove verzije, kao i proveru funkcionalnosti sistema. Nakon isteka prve godine, update komponenti sistema se plaća na godišnjem nivou, po ceni od 60.00 €.


OD
0
EUR
CENA IZRADE SISTEMA
OD
0
+ RADNIH DANA
ROK IZRADE SISTEMA
OD
0
EUR
REDUNDANTNI GODIŠNJI TROŠKOVI