Vođenje poslovnih naloga na društvenim mrežama

Poslovni nalozi na društvenim mrežama


Poslovni nalozi na društvenim mrežama, sadržaj edukacije

⦿ Šta su društvene mreže? Istorijat, razvoj, trendovi, promene izazvane ekspanzijom društvenih mreža.

⦿ Zašto koristiti društvene mreže? Uticaj društvenih mreža na poslovanje, koje su prednosti komunikacije na društvenim mrežama i kako voditi uspešnu komunikaciju na društvenim mrežama?

⦿ Tehnologija i društvene mreže – značaj poznavanja IT tehnologija i servisa za dobro vođenje poslovnih naloga na društvenim mrežama.

⦿ Koje društvene mreže postoje i koje su važne za naš posao? Spisak najvažnijih društvenih mreža i njihove karakteristike.

⦿ Postavka S.M.A.R.T. ciljeva – definisanje ciljeva i planiranje koje će predstaviti vrednosti kompanije na društvenim mrežama.

⦿ Ciljne grupe – definisanje i identifikacija ciljnih grupa.

⦿ ‘Be Human’ pristup – danas je sve transparentno i ljudi žele da saznaju o Vašoj kompaniji na mnogo ličnijem nivou.

⦿ Stvaranje veza – potrebno je izgraditi veze, nije dovoljno imati samo followers-e.

⦿ Kalendar objavljivanja – potrebno je formirati kalendar objavljivanja, koji prati planove aktivnosti na društvenim mrežama.

⦿ Automatizacija akcija – automatizacija je izuzetno važna u Internet marketingu, ali treba razlikovati pomenutu od autopilota.

⦿ Fokus na pomaganju – prodaja na društvenim mrežama je u porastu, ali i pored toga fokus treba usmeriti na pomaganje, a kroz pomaganje ostavrivati prodajnu realizaciju.

⦿ Optimizacija naloga – svi poslovni nalozi treba da su optimizovani prema svim preporukama.

⦿ Multimedijalni sadržaj – foto i video sadržaj imaju najbolje rezultate. Kako formirati multimedijalni sadržaj u funkciji objavljivanja na društvenim mrežama?

⦿ Markeri za društvene mreže – postavka markera (website, korporativni potpisi i ostali materijal).

⦿ Trendovi – praćenje trendova na društvenim mrežama kao deo strategije za ekspanziju uticaja. Trendovi i inovativnost.

⦿ Plaćanje – društvene mreže nisu besplatni servisi, kao što su to nekada bili. Dobri rezultati zahtevaju plaćeno oglašavanje.

⦿ Praćenje aktivnosti – planske aktivnosti na društvenim mrežama treba pratiti sa analitičkim alatima. Aktivnosti su jasne, merljive i ROI može da se odredi na adekvatan način.

⦿ Kreiranje korisnog i autentičnog materijala – kreirajte sadržaj koji Vaši pratioci žele da vide. Copy/paste nije opcija – stvarajte jedinstveni materijal sa dobrim vrednostima, koji oslikava Vašu kompaniju i ideje.

⦿ Oglašavanje na društvenim mrežama – brzi i vidljivi rezultati, dobra analitika i izveštaji.

⦿ Zlatna pravila vođenja poslovnih naloga na društvenim mrežama – saveti i preporuke.


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.


Cena edukacije, trajanje i veličina grupe

0
EUR
CENA PO UČESNIKU
0
ČASA
TRAJANJE EDUKACIJE
DO
0
POLAZNIKA
VELIČINA GRUPE U DCO-U

Mesto održavanja edukacije i ostale informacije

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent). Pored toga predavanja se mogu vršiti i u Vašim prostorijama, zatim u namenskim salama za edukaciju većeg broja polaznika (Otvoreni univerzitet), kao i u turističkim objektima i centrima (hoteli, vojvođanski salaši, Mokra Gora…), gde se pored stručne IT i poslovne edukacije uključuje i HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM, pod supervizijom iskusnih lekara i terapeuta holističke ordinacije Poliklinike Badawi, a sve sa ciljem da se povećaju i unaprede Vaši ukupni lični potencijali (program Super Manager). Cena predavanja, kao i trajanje edukacije se posebno određuje za svaki slučaj posebno, gde je uključen: HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM, prateći turistički i ugostiteljski sadržaji, kao i u slučaju gde je broj učesnika predavanja veći od šest – sve prema Vašim potrebama i zahtevima – unapređujemo znanje i unapređujemo zdravlje, na jedan zanimljiv, inovativan i zabavan način.


Šta je program Super Manager i kome je namenjen?

Program Super Manager je skup saveta, procedura, vežbi, terapija i tretmana, koji predstavljaju sintezu delovanja holističke ordinacije Poliklinike Badawi, a namenjen je i prilagođen menadžerima i preduzetnicima, koji su zbog prirode svog posla veoma angažovani i neprestano se nalaze pod povećanim uticajem stresa.

HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM za cilj ima unapređenje zdravlja na: mentalnom nivou, odnosno nivou misli – najsuptilnija manifestacija energije; emotivnom nivou, nivo osećanja – gušća manifestacija energije; i na fizičkom nivou, u vidu fizičkog tela – najgušća manifestacija energije.

Kada je životna energija u balansu, devijacije ne postoje, čovek je u izuzetnom stanju. Međutim, kada usled mnogobrojnih negativnih spoljašnjih i unutrašnjih uticaja dođe do narušavanja balansa životne energije, dolazi do razvoja bolesti – prvo na energetskom nivou, a zatim i na fizičkom. Usled modernog načina života čovek je prestao da poštuje drevne zakone života – izgubio je kontakt sa sobom i tako je izazvao promenu dobre frekvencije životne energije.

Korisno je prihvatiti holističku misao – to je put napretka i zdravog življenja, a upravo kroz program Super Manager, odnosno kroz HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM pomažemo menadžerima da budu u balansu, a samim tim da žive kvalitetnije živote i da kvalitetnije upravljaju i vode svoje poslove.


Preporučeno predavanje: 180 stepeni, razvoj i motivacija

Posebno preporučujemo razvojno i motivaciono predavanje “180 stepeni“, koje je namenjeno svim preduzetnicima.

Svi smo mi preduzetnici – čime god da se bavimo, gde god da živimo, kakav god da nam je društveni ili finansijski status. Preduzetnici smo 24 časa na dan, svakoga dana u preduzeću života – našeg života. Svakodnevno spremno preuzimamo rizik i razvijamo sposobnost pronalaženja kreativnih rešenja u cilju stvaranja životnog blagostanja. Tražimo, prepoznajemo i vidimo prilike, prikupljamo resurse i upravljamo njima, kreiramo sopstvene ciljeve, preuzimamo inicijativu, prihvatamo odgovornost, upravljamo rizikom i istrajni smo da stvari okončamo.

Ovo predavanje će Vam pomoći da se probudite i da dizajnirate svoj život – da napravite zaokret od 180 stepeni. Uvek može bolje i uvek treba bolje.

⦿ 180 STEPENI – RAZVOJ I MOTIVACIJA
 100.00 EUR |  8 časova |  Razvoj/Motivacija


Poziv za organizatore predavanja i događaja

Pozivano sve organizatore predavanja da nas kontaktiraju radi poslovne saradnje. Svako predavanje se prilagođava po sadržaju, po pratećem programu i po vremenu trajanja, a prema potrebama polaznika, kao i prema resursima mesta gde se održava predavanje (namenske učionice, kongresne sale, turistički objekti…). Naš cilj je unapređenje stručnih IT poslovnih znanja, zajedno sa unapređenjem zdravlja – NAMENSKA EDUKACIJA i HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM.