Edukacija

IT Business, razvoj i motivacija: Edukacija i savetovanje


Teme edukacija i organizacija predavanja

Predavanja se održavaju u digitalizovanoj konferencijskoj sali (DCO) za grupe do 6 polaznika (DwPS – desk with power supply, Wi-Fi, LCD wall panel, klima, luksuzan i prijatan poslovni ambijent). Pored toga predavanja se mogu vršiti i u Vašim prostorijama, zatim u namenskim salama za edukaciju većeg broja polaznika (Otvoreni univerzitet), kao i u turističkim objektima i centrima (hoteli, vojvođanski salaši, Mokra Gora…), gde se pored stručne IT i poslovne edukacije uključuje i HOLISTIČKI WELLNESS PROGRAM, pod supervizijom iskusnih lekara i terapeuta holističke ordinacije Poliklinike Badawi, a sve sa ciljem da se povećaju i unaprede Vaši ukupni lični potencijali (program Super Manager). Unapređujemo znanje i unapređujemo zdravlje, na jedan zanimljiv, inovativan i zabavan načinUkoliko imate potrebe za specifičnim IT i business temama koje nisu na listi, obratite nam se, pa da zajedno formiramo program, a u nastavku slede trenutno najaktuelnije teme:

⦿ MAIL MANAGEMENT
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ ORGANIZOVANJE DIGITALNE KANCELARIJE
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ TIMSKO UPRAVLJANJE I KOLABORACIJA
60.00 EUR | 4 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE EMAIL MARKETING KAMPANJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ VOĐENJE POSLOVNIH NALOGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
 60.00 EUR |  4 časa |  IT/Business

⦿ INTERNET BEZBEDNOST U POSLOVNOM OKRUŽENJU
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ EFIKASNA POSLOVNA UPOTREBA SMART TELEFONA
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ ŠTA DIREKTORI TREBA DA ZNAJU O WEBSITE-U?
 50.00 EUR |  3 časa |  IT/Business

⦿ UTICAJ INTERNET KOMUNIKACIJE NA POSLOVANJE KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business

⦿ ULOGA CTO-A U REDEFINISANJU POSLOVNIH PROCESA KOMPANIJE
50.00 EUR | 3 časa | IT/Business


Preporučeno predavanje: 180 stepeni, razvoj i motivacija

Posebno preporučujemo razvojno i motivaciono predavanje “180 stepeni“, koje je namenjeno svim preduzetnicima.

Svi smo mi preduzetnici – čime god da se bavimo, gde god da živimo, kakav god da nam je društveni ili finansijski status. Preduzetnici smo 24 časa na dan, svakoga dana u preduzeću života – našeg života. Svakodnevno spremno preuzimamo rizik i razvijamo sposobnost pronalaženja kreativnih rešenja u cilju stvaranja životnog blagostanja. Tražimo, prepoznajemo i vidimo prilike, prikupljamo resurse i upravljamo njima, kreiramo sopstvene ciljeve, preuzimamo inicijativu, prihvatamo odgovornost, upravljamo rizikom i istrajni smo da stvari okončamo.

Ovo predavanje će Vam pomoći da se probudite i da dizajnirate svoj život – da napravite zaokret od 180 stepeni. Uvek može bolje i uvek treba bolje.

⦿ 180 STEPENI – RAZVOJ I MOTIVACIJA
100.00 EUR | 8 časova | Razvoj/Motivacija


Sertifikat o odslušanom predavanju

Svi polaznici naših edukacija dobijaju sertifikate o odslušanim predavanjima. Sertifikati su naslovljeni na polaznika i sadrže tačan naslov stručnog modula, mesto održavanja edukacije, datum pohađanja edukacije i listu glavnih tema.


Konsalting, cene, poslovi i koeficijent korekcije

Cena konsultantskog posla se utvrđuje na osnovu tematike i sadržaja rada, te utrošenom vremenu konsultanta, odnosno poslovnog savetnika. Osnovna cena rada konsultanta koji pokriva tematike IT i biznisa je 40.00 € / po radnom satu.

Cena rada konsultantskog posla, gde su uključene C-Suite menadžment veštine, planiranje i vođenje projekata, formiranje i upravljanje timova, pregovaranja, savetodavni zadaci, pisanje izveštaja i složena komunikacija, određuje se na osnovu broja radnih sati, uz korekciju prema sledećim koeficijentima:

⦿ Ocena stanja ukupnog ili pojedinačnog segmenta IT poslovanja: 1.00

⦿ Provera i kontrola pojedinačnog IT segmenta ili ukupnog IT poslovanja: 1.00

⦿ Identifikacija kritičnih faktora u posmatranom segmentu IT poslovanja: 1.00

⦿ Studija izvodljivosti – osnova za donošenje odluke o realizaciji IT projekta: 1.50

⦿ Formiranje i vođenje timova: 1.50

⦿ Projekti iz područja Internet marketinga: 1.50

⦿ Projektovanje organizacije: 1.50

⦿ Kadrovski projekti i edukacija timova: 1.50

⦿ Strateški menadžment (plan razvoja, izvedba, kontrola i korekcija): 1.50

⦿ Vođenje IT projekta (implementacija): 2.00

⦿ IT Business Intelligence analize – nove mogućnosti za pokretanje posla: 3.00

⦿ Cene su bazirane prema modelima European Federation of Management Consultancies Associations – FEACO


Stalno angažovanje konsultanta

Kosultanti se angažuju za stalno, zbog specifičnosti razvoja IT tehnologije i drugih poslovnih modela koji se oslanjaju na istu, kao i zbog pozitivnog razvojnog potencijala koji konsultanti donose u kompaniju, tako da postaju integralni deo kompanije, odnosno postaju stalni članovi tima i C-Suite divizije. Konsultani tada pored savetodavnih zadataka obavljaju i svoje primarne kompetencije iz oblasti IT-a i menadžmenta. Ovo je dugoročno prihvatljiv i održiv način saradnje i za kompaniju i za konsultanta, jer se tada radi zajednički na istom dugoročnom strateškom planu.

⦿ Konsultantski mesec: 2000.00 €

⦿ Projekti koje je pokrenuo i/ili izvodi konsultant: određeni procenat